Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 

Vážení rodiče, 

zde můžete vyplnit žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Pokud jste žádost vyplnili a odeslali správně, příjde Vám o tom potvrzovací e-mail s přiděleným registračním číslem (zkontrolujte i spam).

 

 

Vyplnění žádosti

Žádost vyplňte zde:


Prohlédnout stav

Pokud si přejete zkontrolovat, tisknout, případně změnit dříve vyplněnou žádost, zadejte její kód a zvolte žádanou funkci.
Kód formuláře:

   


 

Vyplněnou žádost vytiskněte a podepište (vlastnoručně, nebo elektronicky). K žádosti je nutné přiložit prostou kopii rodného listu dítěte. Žádost s přílohami doručte škole. Řiďte se prosím pokyny školy k doručení žádostí zveřejněnými na http://www.riegrovka.cz .